navigation

Svěřte nám své účetnictví…

Zpracování účetnictví externí účetní firmou má několik nesporných výhod:

  • odpovědnost účetní firmy za odvedenou práci a tím snížení rizika porušení daňových, účetních a jiných předpisů (obchodně-právní odpovědnost za škodu)
  • úspora nákladů (vedení účetnictví externí firmou je levnější než vedení účetnictví v rámci firmy)
  • vyšší odborná kvalita účetnictví (externí firma má zpravidla lepší znalosti účetních předpisů a zákonů, což znamená, že je schopna dbát na soulad zpracovávaného účetnictví s aktuálními právními předpisy)
  • možnost využít kompletního právně-ekonomického servisu, který firma poskytuje.

Mimo tyto výhody může podnikatel využít času, který zadáním účetnictví externí firmě ušetřil, přímo ke své podnikatelské činnosti. V neposlední řadě je výhodou také možnost komunikovat s externími uživateli účetnictví (finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, banky,…) právě prostřednictvím účetní firmy, která může svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v podobných jednání tuto komunikaci usnadnit.

Je zřejmé, že využití služeb účetní firmy je nanejvýš vhodné.

 

 

line

© 2002 - 2011, KontaktPlus2000, s.r.o.

Reference Služby Externí účetnictví O nás Úvodni strana CeníkSmlouvaPracovní doba a kontakt